Ansøg Spar Nord Fonden

Indholdsfortegnelse
01
Uddelingsområder
02
Hvem kan ansøge Spar Nord Fonden
03
Lokalt eller landsdækkende projekt
04
Bæredygtighed i projekter
05
Kan du få støtte?
06
Øvrige spørgsmål
07
Ansøg nu
08
Spar Nord Fonden støtter også


Uddelingspolitik

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, udvikle, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet, inviterer nye målgrupper indenfor og gavner små som store fællesskaber.

 

 

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber inden for kultur, fritid og det sociale område.

Kultur

Alle skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Derfor prioriterer Spar Nord Fonden projekter, hvor nyskabende, berigende og opløftende kulturelle oplevelser formidles så bredt som muligt – og til befolkningsgrupper, som normalt ikke bruger og stifter bekendtskab med kulturlivet. 

 

Vi lægger især vægt på formidling til børn og unge og prioriterer projekter, der involverer og inspirerer mennesker til at være skabende. 

Social

Spar Nord Fonden støtter projekter, der har klare mål om at forebygge eller nedbryde sociale barrierer og udfordringer. Vi prioriterer projekter, der øger trivsel og giver pusterum og lærerige oplevelser til grupper af mennesker, som mistrives eller er udsatte. 

 

Spar Nord Fonden ønsker at medvirke til udvikling af positive sociale fællesskaber, hvor mennesker hjælper mennesker med at se perspektiver og muligheder i livet.  

Fritid

Spar Nord Fonden støtter lokale fællesskaber og fritidsinitiativer, hvor mennesker oplever, lærer og udfører noget i samvær, i samspil og i fællesskab. 

 

Vi har især fokus på indsatser, hvor ildsjæle og frivilligt engagement medvirker til et aktivt og involverende foreningsliv, og hvor en donation fra Spar Nord Fonden dækker et reelt behov og skaber en social merværdi for lokalsamfundet og i menneskers fritid.Hvem kan ansøge Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter foreninger med et gyldigt CVR-nummer. Projektet skal ligge inden for Fondens uddelingspolitik.

Spar Nord Fonden støtter almindeligvis ikke

 • Enkeltpersoner og virksomheder
 • Aktiviteter uden for Danmarks grænser
 • Løbende drift i private og offentlige institutioner
 • Aktiviteter og begivenheder der har fundet sted
 • Forprojekter og forstudier
 • Rejser
 • Grundkapital i fonde og foreninger
 • Bygningsopførelse og -renovering samt anlægsopgaver
 • Foreninger der indsamler for at donere i eget navn
 • Partipolitiske og religiøse projekter
 • Erhvervspriser og sponsoratlignende bevillinger
 • Spar Nord Fonden støtter alene forskningsprojekter via Fondens Ph.d. – og Postdoc program

Lokalt eller landsdækkende projekt

Når du ansøger Spar Nord Fonden skal du vælge en af nedenstående kategorier. Kategorierne skelner mellem landsdækkende projekter og projekter med et lokalt sigte, hvortil beløbene signalerer de typiske projekters størrelse. Vi er i Spar Nord Fonden opmærksomme på projekter, der falder imellem eller kan tilhøre begge kategorier.

Lokale

Landsdækkende

Lokale projekter

Projekter under 75.000 kroner

Ansøgninger til Spar Nord Fonden bliver vurderet efter en række impactprincipper for at sikre, at Fondens donationer skaber størst mulig effekt.

Impactprincipper

Ansøgninger med et lokalt sigte. Projekter og aktiviteter der styrker lokale fællesskaber og engagerer, involverer og er til glæde for mange. Projekter, der skaber merværdi i lokalsamfundet og i menneskers fritid og kulturelle og sociale liv.

Fællesskaber

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, udvikle, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. 

 

Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet, inviterer nye målgrupper indenfor og gavner små som store fællesskaber.

Synlighed

Spar Nord Fonden har fokus på, at et projekts gode historie fortælles til læring og inspiration for andre – og at modtager af donationen og Spar Nord Fonden i et samarbejde kan skabe synlighed på projektet og skabe effekt, tiltrækningskraft og værdi for slutbruger.

 

Vi prioriterer projekter, der involverer, aktiverer og er synlige lokalt, regionalt og nationalt.

Nyskabende

Spar Nord Fonden prioriterer projekter, hvor kampånden og evnen til at tænke anderledes er i fokus – så vi sammen gennem udvikling, engagement og kreativitet viser nye veje for mennesker og samfund. 

Lokalsamfund

Spar Nord Fonden ønsker at fremme aktiviteter, der gør en forskel for og i lokalsamfundet. 

 

Projekter hvor lokale fællesskaber udvikles og styrkes, og hvor konkrete aktiviteter gør en forskel for den enkelte, styrker det sociale og skaber glæde og sammenhold i lokalsamfundet. 

Frivillighed

Spar Nord Fonden støtter projekter, hvor mennesker er ambitiøse og brænder for det, de gør. Vi har særligt fokus på indsatser og initiativer, som lykkes fordi ildsjæle og frivillige med engagement og arbejdskraft yder en ekstra indsats for fællesskabet og medvirker til et aktivt og involverende foreningsliv. 

Når du ansøger Spar Nord Fonden skal du beskrive, hvordan jeres projekt matcher hvert af impactprincipperne. 

 

Samtidig bedes du vurdere i hvor høj grad, projektet lever op til impactprincipperne på en skala fra 1-6, hvor 1 er dårligst og 6 er bedst. Du kan se beskrivelser for hvert trin på skalaen ved at vælge herunder. 

Vi er sammen om at skabe en bæredygtig verden

Som fond interesserer vi os for, hvilke aftryk vores donationer sætter på kloden. Kvaliteten og relevansen af de støttede projekter afgøres ikke af, i hvilket omfang projekterne har et grønt formål i sig selv. Men vi er optaget af, om afviklingen foregår hensigtsmæssigt; om produktion af materialer, transport og muligheder for genbrug håndteres på en nyttig og ansvarlig måde. 

 

Fællesskaber tager form i mange forskellige afskygninger og under forskellige omstændigheder. Vi ønsker at bidrage til, at mennesker mødes i meningsfulde konstellationer omkring det, som binder dem sammen. Vores donationer tager derfor udgangspunkt i et immaterielt sigte, og vi vurderer ved hver donation, i hvor høj grad produktion og anskaffelse af nye materialer er vigtigt for fællesskabet.  Kan jeres forening få støtte?

Er du i tvivl om jeres forening eller projekt kan modtage støtte fra Spar Nord Fonden? Vi har lavet en guide, hvor I kan finde ud af, om I er inden for Spar Nord Fondens uddelingspolitik.Ansøgningsfrister

11

august

Ansøgningsfristen udløber kl. 23.59.

 

Ansøger vil få svar primo oktober 2024, og projektet må ikke være påbegyndt inden da.

31

oktober

Ansøgningsfristen udløber kl. 23.59.

 

Ansøger vil få svar ultimo december 2024, og projektet må ikke være påbegyndt inden da.

23

januar

Ansøgningsfristen udløber kl. 23.59.

 

Ansøger vil få svar ultimo marts 2025, og projektet må ikke være påbegyndt inden da.Uddelingspolitik

Spar Nord Fonden støtter fællesskaber, hvor flere er sammen om at lære, udvikle, samarbejde og bidrage, for samtidig at vokse og opleve. Spar Nord Fonden har rødder i fællesskabet, og derfor vægtes det højt, at Fondens donationer styrker sammenholdet i lokalsamfundet, inviterer nye målgrupper indenfor og gavner små som store fællesskaber.Har du brug for flere informationer?

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på, eller har du brug for vejledning til den gode ansøgning, er der hjælp at hente herunder.

Ansøg nu

Vi støtter fællesskaber inden for kultur, fritid og det sociale med donationer, der mærkes. Donationer som gør en reel forskel for mennesker, for foreninger og for fællesskaber.

Spar Nord Fonden støtter også

10 til Forskel

Med 10 til Forskel stiller Spar Nord Fonden hver måned 10.000 kroner på højkant til jeres lokale projekt. 10 til Forskel er en unik mulighed for at realisere projekter, der samtidig engagerer og skaber sammenhold blandt deltagerne.

Læs mere

Ph.d. / Postdoc

Spar Nord Fonden opfordrer hvert år forskere i Danmark til at søge Fondens Ph.d./Postdoc stipendier. Spar Nord Fondens bestyrelse fastlægger et samfundsaktuelt tema og inviterer forskere fra danske universiteter til at præsentere nye og interessante forskningsprojekter.

Læs mere

Verdensmål & madkundskab

Over 90.000 bøger blev leveret til mere end 600 skoler i Danmark i foråret 2020 – og Spar Nord Fonden har bevilget endnu et millionbeløb til en fortsættelse og 2. oplag af bøgerne ”Teori om bæredygtighed” og ”Bæredygtighed i praksis”.

Læs mere