Ph.d. / Postdoc

Hvert år opfordrer Spar Nord Fonden forskere i Danmark til at søge støtte fra Fondens Ph.d./Postdoc-program. I år fortsætter Fonden samarbejdet med den uafhængige tænketank EQUALIS og i fællesskab defineres temarammen for Ph.d./Postdoc-programmet.Tema for Ph.d./Postdoc-projekter 2024

Mens der i årtier har været formel ligestilling mellem kønnene i Danmark, kniber det fortsat med reel ligestilling. Ifølge tænketanken EQUALIS’ Diversitetsbarometer er repræsentationen mellem mænd og kvinder ulige på langt størstedelen af relevante forhold på arbejdsmarkedet; herunder blandt andet uddannelseslængde, karriereudvikling, fordeling af barselsorlov, trivsel og ledelse.

 

Også i international sammenhæng halter Danmark efter. Ifølge World Economic Forum’s rapport fra 2023 ligger Danmark nummer 23 i det samlede indeks, imens lande som Island, Norge og Sverige ligger i toppen.  

 

Danske virksomheder har allerede stort fokus på ligestillings- og diversitetsproblematikker. Ikke kun i forhold til køn, men også i forhold til andre identitetsfaktorer som eksempelvis kultur, handicap, etnicitet, alder seksualitet og social baggrund. Interessen har medført et spirende Diversity, Equity and Inclusion-felt hos virksomheder, som indebærer udbud af og efterspørgsel på initiativer, programmer og konsulentydelser med svar på, hvordan ulighedsskabende dynamikker konkret adresseres og imødegås i en virksomhed.

 

Bakket op af forskning er erfaringen, at flere af disse initiativer ikke virker efter hensigten og i nogle tilfælde endda risikerer (ikke-intentionelt) at forstærke ulighedsskabende dynamikker og strukturer.

 

Spørgsmålet er så, hvad virksomheder i praksis kan gøre for at øge ligestilling og diversitet?

 

Både dansk og international forskning har i stort omfang dokumenteret, hvordan ulighed produceres og opretholdes, men spørgsmålet er fortsat, hvordan denne viden omsættes klogt og effektfuldt i konkret handling for forandring i de enkelte danske virksomheder.

Invitation og opfordring til ansøgere

 

Spar Nord Fonden indbyder således til ansøgninger om ph.d.- og postdoc-projekter med fokus på besvarelse af disse spørgsmål omhandlende virkningsfulde initiativer på diversitetsområdet. Der kan både fokuseres på køn, men en bredere forståelse af diversitet er også interessant.

 

Spar Nord Fonden ser med særlig interesse på projekter, der:

  • Undersøger virkning gennem metodiske designs
  • Kombinerer kvantitative og kvalitative metoder
  • Har et helhedsorienteret blik på virksomheder

 

Vi forventer, at projekterne tager udgangspunkt i solide empiriske undersøgelser, der bidrager til nye indsigter.

 

Samarbejde med EQUALIS

 

Samarbejdet med EQUALIS om temaet indebærer, at EQUALIS vil følge projekterne tæt og kommunikerer resultaterne i samarbejde med Spar Nord Fonden. Det er dog alene Spar Nord Fondens bestyrelse, som bevilger støtte til projekterne.

 

Spar Nord Fonden prioriterer projekter, der adresserer en eller flere af de diversitetsudfordringer, som kortlægges i EQUALIS’ Diversitetsbarometer for 2024. Læs rapporten fra EQUALIS her.Om EQUALIS

Tænketanken EQUALIS er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet. EQUALIS er en non-profit og politisk samt kommercielt uafhængig tænketank.

 

EQUALIS arbejder vidensbaseret, løsningsorienteret og partnerskabssøgende. EQUALIS fokuserer på ligestilling mellem kønnene i et intersektionelt perspektiv, samt på opnåelse af kønsdiversitet i de arenaer af samfundet, der har relation til og betydning for arbejdsmarkedet. Læs mere på EQUALIS' hjemmesideØkonomi og ansøgning

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af problemstilling, forskningsmetode, datagrundlag, tidsplan og budget på maksimalt otte normalsider i alt.

 

Der skal vedlægges CV og relevante bilag i et begrænset omfang.

 

Der kan søges til både navngivne og unavngivne kandidater. Budgetrammen for hver ansøgning er maksimalt 2.000.000 kroner. Derudover gives der 200.000 kroner per fuldfinansieret år til dækning af indirekte omkostninger ved projektet, jf. aftale mellem Danske Universiteter og en række større fonde. Disse indirekte omkostninger kan være projektadministration, TAP-løn, IT-udstyr, IT-drift, mv.

 

Ved barsel hos kandidaterne i projektperioden er det muligt at søge om en tillægsbevilling til dækning af de ekstra lønudgifter, som institutionen har i den forbindelse.

 

For at sikre en klar faglig forankring i et forskningsmiljø skal ansøgningerne komme fra faglige miljøer på danske universiteter med lektorer eller professorer som ansøger. Kandidater til ph.d.- og postdoc-stipendier kan dermed ikke selv søge.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for 2024 er onsdag den 1. maj kl. 12.00.

 

Ansøgere får direkte besked om udfaldet af behandlingen omkring den 1. juli 2024.

 

Der ansøges via Spar Nord Fondens hjemmeside.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til forskning@sparnordfonden.dk. Henvendelser bør ikke ske til Spar Nord Fondens bestyrelsesmedlemmer.Ansøg om Ph.d./Postdoc stipendie 202430,5 mio. kr. doneret til forskning

Siden 2018 har Spar Nord Fonden støttet 17 Ph.d./Postdoc stillinger og har dermed uddelt over 30,5 mio. kroner til programmet.

Læs om nogle af Fondens støttede Ph.d./Postdoc-projekter herunder.

Barrierer for unges tilvalg af ungdomsuddannelse

Peter R. Damgaard, Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet

Projektet fokuserer på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, og hvordan vi får flere unge til at tage en ungdomsuddannelse fremfor at gå ledige.

Støttet med i 2022: 1.851.800 kr.
Læs mere

Reformer og institutionelle rammers betydning for unges ledighed

Marius Opstrup Morthorst, Institut for Økonomi på Aarhus Universitet

Projektet belyser, hvilke tiltag der kan hjælpe med at få unge i uddannelse, betydningen af at få unge i uddannelse, og hvilken rolle virksomhederne spiller i forhold til at få de unge ind på arbejdsmarkedet.

Støttet med i 2022: 2.196.804 kr.
Læs mere

Lærlingepladsers betydning for unges beskæftigelse

Jesper Eriksen, Økonomisk Institut på Københavns Universitet

Jesper Eriksen undersøger, hvordan effekterne af økonomiske incitamenter og kontrakttyper ser ud i forhold til, hvor mange – især udsatte – lærlinge, virksomheder træner.

Støttet med i 2022: 1.738.695 kr.
Læs mere

Produkter skal holde længere og belaste mindre

Peter Byrial Jensen, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet

Projektet fokuserer på kortlægning af SMV’eres potentiale for at forlænge levetiden af deres produkter – og dermed omlægning til en mere bæredygtig forretning.

Støttet med i 2022: 1.951.350 kr.
Læs mere