KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Team Ønskeland

Fakta
Projektnavn
På cykeltur for det gode liv
Projektejer
Team Ønskeland
Projektperiode
2020-2022
Støttet med
1.023.704 kr.
Link til projektet

Team Ønskeland er et cykelhold. Men et cykelhold lidt ud over det sædvanlige. Holdet består af 30 børn i alderen 10-14 år og 20 frivillige trænere. Holdet cykler for det gode liv, og ikke for at komme først eller vinde noget. De cykler for at sætte et mål og gennemføre det. Det kommer der nogle ret seje børn ud af!

Projektet "Team Ønskeland - På cykeltur for det gode liv" består af lokale træningsgrupper, hvor sårbare børn cykler ugentligt med frivillige trænere i små lokale grupper. Målet er at cykle til København på 4 dage, og på den måde gennemføre noget, børnene ellers ikke tror de kan. Dette er med til at øget barnets selvværd og tro på egen kunnen.

Team Ønskeland tager et helt enkelt redskab – cyklen – og gør det til genstand for små hverdagsændringer, der giver børn og unge deres eget redskab til det gode liv. Ud over cyklen giver vi de børn, der ikke har kontakt til det etablerede foreningsliv, en mulighed for et andet fællesskab, hvor man ikke mødes om at være bedst eller vinde kampe. I projektet sætter børnene egne mål, og samarbejder om det fælles mål: At cykle hele vejen fra Ønskeland/Jammerbugt Kommune til København – en cykeltur på cirka 300 km.

En vigtig del af projektet er de frivillige trænere. Mange udsatte børn mangler en fast, stabil voksen i deres liv. Flere af vores cyklister har gennem projektet oplevet at møde den person, som har fået afgørende betydning for dem. En troværdig, tålmodig voksen, der tror på dem.
For Team Ønskeland er det frivillige engagement derfor altafgørende, og en grundlæggende del af arbejdet.