KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Opera i Rebild

Fakta
Projektnavn
Opera i Rebild
Projektejer
Foreningen Opera i Rebild
Projektperiode
2019-2021
Støttet med
300.000 kr.

Realisering af udviklingsplanen for Opera i Rebild og dermed til fremtidssikring af arrangementet, som er en værdifuld regional og national kulturattraktion.


Spar Nord Fonden bevilgede det ansøgte beløb på i alt 300.000 kroner. 100.000 kroner i hvert af årene 2019, 2020 og 2021.