KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Kulturmødet Mors

Fakta
Projektnavn
UngeCamp
Projektejer
Kulturmødet Mors
Projektperiode
2019-2021
Støttet med
1.110.000 kr.
Link til projektet

Etablering og realisering af en camp for unge kulturskabere og kunstneriske talenter mellem 15-29 år på Kulturmødet Mors.

Hvert år sætter Kulturmødet scenen for at kulturlivets aktører, interessenter og nysgerrige borgere mødes på Limfjordsøen Mors for at tage temperaturen på aktuelle temaer i kulturdebatten, udveksle viden og lade kunsten møde nye publikummer. Kulturmødet er i dag én af Danmarks største kulturbegivenheder.

Danmark summer af stærke unge meningsdannere, iværksættere, kunstnere og kreative ildsjæle, der aktivt bruger kunst og kultur til at tage stilling til verden. I disse år vil Kulturmødet med en markant ungestrategi stille sig i spidsen for at styrke ungdommens stemme i den nationale kulturdebat og bringe unge talenter på scenen på lige fod med det etablerede kulturlandskab. Med initiativet vil Kulturmødet samlet set stå stærkere som platform for kulturdebatten i Danmark. Dette hjælper Spar Nord Fondens donation til at opnå.