KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Dansk Skoleskak

Fakta
Projektnavn
PLAYMASTER-kurser
Projektejer
Dansk Skoleskak
Projektperiode
2020-2022
Støttet med
900.000 kr.
Link til projektet

Sammen styrker vi børn fagligt, socialt og mentalt
Dansk Skoleskak er arbejder med at få flere børn og unge til at lykkes fagligt, socialt og mentalt, så flere får et liv med læring og uddannelse. Dansk Skoleskak har den nationale kompetence inden for skoleskak og rådgiver skoler og kommuner i at bruge skoleskak systematisk som redskab til at bygge bro på tværs af køn, kultur og klassetrin.

Hvad kan Skoleskak
Skoleskak spiller hjernen stærk. Det er en metode til at træne tålmodighed, fordybelse og kritisk tænkning. Her lærer eleverne at holde fokus, koncentration og tænke fremad, så de bliver bedre til matematik, trives bedre og bliver mere livsduelige. Dysten på brættet er kun en del af læringsaktiviteterne, da de sociale adfærdsregler, som eksempelvis at give hånd før og efter kampen og opføre sig ordentligt uanset resultatet er mindst lige så vigtige elementer.

Hvorfor Skoleskak
Det korte svar er: Fordi det virker! Via innovative metoder indenfor playful learning styrkes ro, koncentration og trivsel, både for de elever, der har brug for en ekstra hånd i skolen og de, som savner faglige udfordringer. Skoleskak har vist så gode resultater i skolen, at flere og flere skoler indfører obligatoriske timer med skoleskakkoncepter som for eksempel SKAK+MAT® med fokus på matematikundervisningen eller SFA – Skoleskak For Alle målrettet det specialiserede område og elever med særlige behov.