KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Danmarks Biblioteksforening

Fakta
Projektnavn
2030 Biblioteker
Projektejer
Danmarks Biblioteksforening
Projektperiode
2021
Støttet med
200.000 kr.

20 biblioteker landet over udvikler en fælles model for at fremme lokale aktiviteter og fællesskaber om bæredygtighed og skabe øget lokal handlekraft.

 

Det danske samfund står over for en omfattende grøn omstilling, som kræver bred folkelig opbakning og engagement. Derfor er der brug for at styrke bibliotekernes rolle som drivkraft for borgerinddragelse og bæredygtighed, så det lokale bibliotek ikke bare ses som en videnscentral, men også kan støtte borgerne i at skabe handlekraft. Bibliotekerne har nemlig et stort potentiale for at skabe lokale bæredygtige handlefællesskaber, hvor borgere mødes og i fællesskab bidrager positivt til et mere bæredygtigt samfund.

På folkebiblioteket kan folk mødes på tværs af generationer og social og uddannelsesmæssig baggrund, og gennem borgerdrevne initiativer som for eksempel reparations- og genbrugscaféer, kompostkurser, kreative værksteder, læsegrupper og debatarrangementer kan borgerne bruge hinandens styrker til at opbygge positive erfaringer med at gøre en forskel. Det fremmer både grøn og social bæredygtighed.

20 danske biblioteker indgår i projektet som pilotbiblioteker og medskabere af en fælles model, der skal fremme udbredelsen af verdensmålene med bibliotekerne som platform. Modellen danner samtidig grundlag for en certificeringsordning, der gør det muligt for biblioteker at blive verdensmålscertificerede.

Projektet udføres i samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, bæredygtighedsorganisationen Chora 2030, 19 folkebiblioteker og et forskningsbibliotek:
Ballerup Bibliotekerne, Dragør Bibliotekerne, Esbjerg Kommunes Biblioteker, Glostrup Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Hillerød Bibliotekerne, Ikast-Brande Bibliotek, Kulturium Ishøj Bibliotek, Koldingbibliotekerne, Middelfart Kultur & Bibliotek, Nyborg Bibliotek, Rudersdal Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Struer Bibliotek, Svendborg Bibliotek, Syddansk Universitetsbibliotek, Tønder Kommunes Biblioteker, Tårnby Kommunebiblioteker, Aalborg Bibliotekerne og Aarhus Bibliotekerne.

Billederne er fra Herning Bibliotekernes børnefolkemøde og frøindsamling på Svendborg Bibliotek til lokal insektbuffet.