Upload din video

Upload video
Indtast oplysninger
Betingelser

Upload din video

Upload din video ved at trykke på knappen “Vælg video”. Videoens filstørrelse må højst være 75 MB.

Video betingelser

  • Videoen er maksimalt 90 sekunder, fylder maksimalt 75MB og indeholder kun eget videomateriale.
  • Videoen indeholder ikke musik, billeder eller klip, der er beskyttet af ophavsret. Ansvaret for overholdelse heraf påhviler alene mig som indsender.
  • Videoen indeholder og omhandler ikke vold, sex, politiske eller religiøse emner.
  • Enten medvirker der ingen børn under 18 år i videoen, eller også har jeg skriftligt samtykke fra alle medvirkende børns forældre til, at de må optræde i videoen.