KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name

Om Spar Nord Fonden

Spar Nord Fonden støtter udviklingen af kulturelle, fritidsmæssige og sociale fællesskaber, der mærkes.


Fællesskaber der mærkes

 

Spar Nord Fonden ønsker at styrke fællesskabsfølelsen og samhørigheden mellem mennesker, så det mærkes og får betydning for hver enkelt.

 

Vi vil medvirke til at skabe flere værdifulde fællesskaber, hvor man kan høre til og føle sig som en del af noget betydende. Derfor har vi med vores donationer særligt fokus på projekter og initiativer, som ideudvikles, gennemføres og opleves i fællesskab. Åndeligt såvel som stedligt.

 

Vi støtter fællesskaber inden for kultur, social og fritid med donationer, der kan mærkes. Donationer som gør en reel forskel for mennesker, for foreninger og for fællesskaber.

Det gælder om at samle mennesker om de interesser, der beriger netop dem og som skaber sammenhold på tværs af samfundet. Lokalt, regionalt og nationalt.

 

Gode fællesskaber er dem, der mærkes.

Historie

 

Spar Nord Fonden har rødder i Sparekassen Nordjylland, som er stiftet i 1824 og gennem generationer fik mennesker og lokalsamfund til at blomstre. Resultatet blev øget velstand samt stærke og frie fællesskaber.

 

Da Sparekassen i 1990’erne blev omdannet til aktieselskabet Spar Nord Bank A/S blev den oparbejdede kapital – fællesskabets penge – lagt over i en fond: Spar Nord Fonden. Fondens formål blev helt naturligt at fortsætte med at støtte op om de lokale fællesskaber, nu ikke i form af lån, men som donationer.

 

Spar Nord Fonden har investeret i Spar Nord Bank aktier, og udbyttet af aktiebeholdningen muliggør Fondens donationer. Fondens formål er derfor også at skabe sympati for Spar Nord og samtidig at fastholde Banken på dens værdier.


Administration
Bo Uggerhøj
Fondsdirektør

Tlf. 20 16 58 50
bo@sparnordfonden.dk

Claus Hald Andreasen
Projektchef

Tlf. 25 27 08 79
claus@sparnordfonden.dk

Julie Randrup Madsen
Projektleder

Tlf. 25 27 08 78

julie@sparnordfonden.dk

Katrine Løvgaard
Projektleder og presseansvarlig

Tlf. 92 15 18 10
katrine@sparnordfonden.dk

Signe Sofie Nørgård
Projektleder

Tlf. 92 15 47 70

signe@sparnordfonden.dk

Lise Berendt
Projektleder

Tlf. 25 27 08 81

lise@sparnordfonden.dk

Vær opmærksom på, at telefontiden er mandag til fredag fra kl. 8.00-15.00.


Bestyrelse
Michael Slavensky Dahl
Formand

Professor (***)

Rikke Christoffersen
Næstformand

Direktør (***)

Kim Nøhr Skibsted
Bestyrelsesmedlem

Fondsdirektør (***)

Morten Bach Gaardboe
Bestyrelsesmedlem

Direktør (**)

Lene Aaen
Bestyrelsesmedlem

Kredsbestyrelsesmedlem (**)

Mette Green Clausen
Bestyrelsesmedlem

Direktør (*)

Carsten Stenderup Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Salgskonsulent (*)

Julie Rokkjær Birch
Bestyrelsesmedlem

Museumsdirektør (***)

* Valgt af og blandt bankens lokale bankrådsformænd

** Udpeget af og blandt Spar Nord Banks bestyrelse

*** Udpeget af Spar Nord Fondens bestyrelse


Fakta om Spar Nord Fonden
Uddelingspolitik

I Spar Nord Fondens uddelingspolitik kan du læse om hvem Fonden støtter, indsatsområderne samt hvilke impactprincipper ansøgninger bedømmes efter.

Vedtægter

I Spar Nord Fondens vedtægter kan du læse mere om Fondens formål, grundkapital og valg af bestyrelse.

Årsrapport

I Årsrapporten kan du læse Fondens regnskab.

Legetarfortegnelse 2022

I Legatarfortegnelsen kan du læse mere om hvem der fik støtte fra Spar Nord Fonden i 2022.

God Fondsledelse

Læs om hvordan Spar Nord Fonden forholder sig til anbefalingerne for god fondsledelse.

2019, 2020, 2021, 2022

Governance

Læs om Spar Nord Fondens Governance.

Ejerskabspolitik

Politik for Spar Nord Fondens ejerskab i Spar Nord Bank A/S.

Whistleblowerordning

Det er muligt at foretage en anonym indberetning om alvorlige forseelser eller mistanke herom.