KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Ung prisvindende forsker: Brug af EKG kan forbedre livskvalitet og forlænge levealder hos patienter med svær psykisk sydom
Nyhed 08. april 2022
Spar Nord Fondens Forskningspris uddeles hvert år til en yngre ikke-etableret forsker, der har afsluttet og fået bedømt et særligt excellent Ph.d.-forskningsprojekt ved Aalborg Universitet.

I 2022 tilfalder prisen 30-årige Christoffer Bech Polcwiartek, som i foråret 2021 forsvarede sin afhandling – som dommerne betegner som særlig excellent. Grunden til denne flotte karakter er, at Christoffer sætter fokus på at forbedre behandling af hjertesygdom hos patienter med svær psykisk sygdom – og dermed opnå at disse patienter forhåbentlig kan få et bedre liv og længere tid at leve i.

 

Christoffer fortæller: ”Der er tit ting, man ikke lige får tjekket, hvis man også bakser med svær psykisk sygdom – for eksempel hjertet. Patienter med svær psykisk sygdom har en dødelighed af hjertesygdom på op til 40 pct. eller op imod tre gange så høj som andre – og måske netop fordi den psykiske tilstand har det svært nok med fx skizofreni, bipolar sygdom og depression – er det ikke ofte, at patienterne registrerer symptomer på hjertesygdom på samme måde som resten af befolkningen – og de kan også have svært ved at beskrive og forklare symptomer for deres læge. Vi ved desværre også, at patienterne i forvejen ofte har en livsstil, som kan føre til hjertesygdom og tendens til at negligere symptomer på at hjertet ikke fungerer optimalt. Derfor er det faktisk supervigtigt at der, også blandt personer med psykiske lidelser, gives adgang til EKG – og at der kan spottes eventuelle forandringer, der kan være et forvarsel om udvikling af hjertesygdom."

 

Christoffer Bech Polcwiarteks forskning og afhandling giver ny viden om værdien af screening med EKG. Langsigtet vil patienterne drage nytte af den ny viden – da tidlig opsporing af højrisiko-patienter ved hjælp af EKG forventes at forbedre livskvalitet og forlænge levealderen.

Opfordring til sine lægekolleger

Christoffer, der er læge, Ph.d. på Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet har en opfordring til sine lægekolleger: ”Brug EKG’et, når I har besøg af patienter med svær psykisk sygdom – netop fordi der er mulighed for tidlig opsporing af en lurende hjertesygdom – og dermed behandling.

 

Christoffer håber også, at denne viden og vej til handling kan være med til at mindske social ulighed blandt psykiske syge.

Personlige og faglige drømme

Christoffers drøm er at blive en førende dansk hjertelæge og international hjerteforsker. Det afspejles også i hans ambitiøse afhandling. Den unge forsker har i snart 10 år fordybet sig i, hvorfor patienter med svær psykisk sygdom rammes hårdere af hjertesygdomme end andre.

 

Allerede i sin studietid publicerede Christoffer ”The Cardiac safety of aripiprazole treatment in patients at high risk for tosade”. For den vandt han Danske Regioners prisopgave i psykiatri – og siden har den engagerede unge læge publiceret over 40 videnskabelige artikler. Og samtidig med sit Ph.d.-forløb formåede han at løfte opgaven som vejleder for forskningsinteresserede studerende og yngre læger – og bistod med vejledning i forbindelse med dataprogrammering, statistisk analyse og skriveprocessen.

 

Håbet er også, at ændring af retningslinjer for brug af EKG og forbedringer af hjerteundersøgelser hos psykisk syge kan ske i forbindelse med regeringens 10-års plan for psykiatrien. Christoffer har været i dialog med politikerne.

 

Både bedømmelsesudvalget (fem professorer fra AAU) og Spar Nord Fonden er ikke i tvivl om, at Christoffer er et forskningstalent ved AAU. Hans forskning med øget fokus på tidlig hjertedød hos patienter med svær psykisk sygdom placerer ham helt klart i toppen af hans forskningsfelt.

 

Christoffer Polcwiartek hyldes og modtager sin velfortjente ”Spar Nord Fonden Forskningspris”, når Aalborg Universitet afholder årsfest 8. april i AKKC i Aalborg.

 

Prisen er på 250.000 kroner, hvor 200.000 kroner udbetales til Aalborg Universitet til Christoffers videre forskning og 50.000 kroner overføres til Christoffer privat. Det er hans afgørelse, hvordan pengene skal bruges. Måske et ferieophold som præmie for særlig excellent indsats - eller måske en rejse til et sted, hvor Christoffer kan indhente yderligere viden på sit felt?


Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland.


Seneste nyheder