Støtte til nytænkende udstilling: ’We are the champions’ på Tekstilmuseet

Der er stor interesse for udstillingen ’We are the champions’ som åbner til sommer på Tekstilmuseet.

Udgivet 21. marts 2024| Museum Midtjylland |
Kultur

Museet har modtaget mange spændende genstande, så som trøjer, ishockey støvler, hjelme, gymnastik-trikoter og meget andet, der er kommet ind fra forskellige foreninger og privatpersoner.

 

Udover den store interesse for at få sine ting på museum, er der også stor opbakning fra både lokale og nationale fonde.

 

Fondsstøtte til interaktiv del af udstillingen

Museum Midtjylland har startet året godt ud, da der kom besked om, at Spar Nord Fonden har besluttet at støtte med 350.000 kr. til tre interaktive installationer, som skal give publikum sved på panden i den kommende udstilling.

 

De interaktive elementer, som Spar Nord Fonden har valgt at støtte, er analoge, fysiske og har til mål at skabe fælles oplevelser blandt publikum. Derfor bygger de også på humor, sjov og venskabelig kappestrid.

 

Museet har allieret sig med interaktionsdesigner Will Gurley, som efter mere end ti års arbejde med at skabe sjove forlystelser i Tivoli er søgt over i kulturbranchen for at bringe leg, sjov og fantasifulde tanker ind i kulturformidlingen.

 

Sammen har museet og Will Gurley udviklet de tre installationer, som tager udgangspunkt i nogle af de sportsgrene, som har spillet og stadig spiller en stor rolle i området. En af installationerne er en særligt udviklet cykel, hvor publikum skal dyste i at puste en gul trøje op – som i Tour de France.

 

Nye brugere

For Museum Midtjylland er udstillingen også et led i publikumsudviklingen. En omfattende regional analyse af midtjydernes kulturvaner viser, at rigtig mange i museets kommuner, Herning og Ikast-Brande, sværger til adrenalin og spænding, når de søger kulturtilbud. En målgruppe som kulturhistoriske museer ikke almindeligvis når bredt ud til.

 

Derfor er museet gået målrettet efter at aktivere tekstilindustriens kulturarv på en ny måde for at bane vejen til nye målgrupper. Det er her interaktionsdesigneren kommer ind i billedet, og her museet ønsker at kulturhistorie, adrenalin og spænding kan mødes. 

- Det er et erklæret mål for os, at vi med udstillingen We are the champions skal række ud til nye målgrupper.

Kristine Holm-Jensen, museumsdirektør Museum Midtjylland

Hun fortsætter:

 

- Vi synes, at den lå lige til højrebenet at skabe en udstilling, som netop giver mulighed for at få pulsen op på en sjov og anderledes oplevelse på museet – især her i det sportsentusiastiske Midtjylland. Stor tak til Spar Nord Fonden for at støtte op om vores ønske om at invitere nye brugere på museum, fortæller Kristine Holm-Jensen, museumsdirektør Museum Midtjylland.

 

Udstillingen skal styrke relationerne til det omgivende lokalsamfund og samtidig gøre kulturhistorien relevant for en bredere offentlighed. Udstillingen viser at sport spiller en væsentlig rolle for at skabe fællesskaber i Midtjylland. Det var tilfældet, da de midtjyske byer voksede op sammen med tekstilindustrien i midten af forrige århundrede. Og det er også vigtigt for fællesskaberne i Midtjylland i dag.

 

- Museum Midtjylland har med deres nye udstilling gang i et spændende projekt, som både lægger op til aktiv deltagelse og refleksion. Vi håber således, at et besøg på museet vil give publikum sved på panden samt indblik i foreningslivets opståen og kobling mellem historien og dét sports- og foreningsliv, vi kender i dag. Det vil vi i Spar Nord Fonden gerne støtte op om, og ikke mindst vil vi gerne bakke op om, at Museum Midtjylland som kulturinstitution har ambition om at invitere nye målgrupper indenfor, siger direktør i Spar Nord Fonden, Bo Uggerhøj.

 

Skal også løfte undervisningen

De tre interaktive installationer forventes også at blive et bærende element i det undervisningstilbud, der udvikles til udstillingen. Vores undervisning hviler altid på et princip om, at der skal varieres mellem forskellige læringsformer, så alle børn kommer med og får deres forskellige styrker i spil. Derfor er det vigtigt, at der også er noget til de børn, som har brug for at bruge krop og sanser for at forstå og opleve.

 

Udover Spar Nord Fondens donation har Museum Midtjylland også fået tilsagn om støtte fra Ege Fonden, Augustinus Fonden, Norlys Vækstpulje og Fonden af 1844. Udstillingen åbner i starten af juni 2024, og skal stå i tre år. 

 Seneste nyheder