Nyt initiativ skal hjælpe unge i uddannelse og job

En stor gruppe unge står uden for fællesskabet på en uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Nyt samarbejde mellem aktører fra idrættens verden, fonde, kommuner og erhvervsliv skal støtte de unge til nye livsbaner.

Udgivet 6. februar 2024| Startblokken |
Social
Drenge spiller fodbold

40.000. Omtrent så mange danskere mellem 18 og 29 år er ikke i uddannelse og står uden for arbejdsmarkedet. Udfordringen er forsøgt løst i årtier gennem flere indsatser og reformer, uden at det har rykket andelen af unge uden for arbejde og uddannelse markant. Derfor kalder problemet på nytænkning af rammer, kulturer og strukturer. Netop de ændringer håber initiativet, der går under navnet Startblokken, at kunne skabe gennem nyskabende partnerskaber. Og ved at samle førende aktører håber det nye initiativ at være med til at knække kurven.

 

Samskabelsen i Startblokken sker under ledelse af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og udfolder sig lokalt i de professionelle idrætsklubber.

- Danmark har brug for de unge. De er en ressource for vores samfund, hvis vi hjælper dem ordentligt på vej.

Frans Hammer, næstformand i DIF

Han fortsætter:

 

- Idrættens fællesskaber kan noget helt særligt i den forbindelse og med koblingen til de professionelle klubbers erhvervsnetværk tror vi på, at vi kan løfte opgaven ved at give de unge nye netværk ind i de virksomheder, som loyalt støtter op om de professionelle klubber weekend efter weekend, lyder det fra næstformand Frans Hammer fra DIF.

 

Tværgående partnerskab vil skabe holdbar løsning

Med udgangspunkt i Danmarks Idrætsforbund (DIF) er initiativet udviklet i et tværgående partnerskab bredt repræsenteret fra fonde, idrætten, civilsamfund, offentlige parter og erhvervsliv. Initiativet er muliggjort med donationer fra flere fonde.

 

Ambitionen er at udforske og skabe de rette strukturer, hvor kommuner, erhvervsliv og idrætsklubber lokalt danner partnerskaber for at kunne hjælpe de 40.000 unge godt videre i livet.

 

- Idrætsklubberne er en vigtig integreret del af samfundet, hvor der er fællesskaber og rummelighed. Også for de unge. Med Startblokken ønsker vi at diskutere løsningerne – og ikke problemerne. Startblokken skal løfte sig til en national struktur for at skabe en større bevægelse. Det kræver at turde prøve nye veje af, hvor civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige spiller sammen og skaber tillidsfulde rum til de unge at udfolde sig i, siger fondsdirektør Kim Nøhr Skibsted fra Grundfos Fonden.

 

Startblokken ønsker at favne og bygge videre på de gode erfaringer, man har fra andre idrætsindsatser for unge uden uddannelse og job. Bl.a. i Malmø FF og store britiske klubber som Liverpool og Arsenal.

 

Erfaringer sat i system

Startblokken udfolder sig lokalt i professionelle idrætsklubber frem for i jobcentre. I den lokale professionelle idrætsklub vil den unge møde en Startblokken-brobygger og indgå i et fællesskab med andre unge i samme situation.
 

I Startblokken bliver de unge støttet gennem fire faser, kaldet øvebaner, som er tilrettelagt til den enkelte unge. Viborg FF er de første til at sætte Startblokken i gang. Det sker i et partnerskab med Viborg Kommune, hvor de unge bliver visiteret til at deltage i Startblokken. Både klubben og jobcenteret i kommunen har været helt tæt på udviklingen af den lokale indsats allerede på det tidlige stadie. Samskabelsen og læringen fra opstarten med netop disse to parter, har derfor været helt afgørende for, at der allerede senere i denne måned starter unge i Startblokken i Viborg.

 

Formålet med de fire øvebaner er at give de unge succesoplevelser, fællesskab, selvtillid og modne den unge til en hverdag med enten uddannelse eller job.

 

I den første øvebane handler det om at aktivere de unge gennem forskellige former for idrætsaktiviteter og hjælpe dem til at blive en del af et fællesskab med andre unge i samme situation. Løbende bliver forløbet intensiveret og inkluderer eksempelvis praktikforløb, virksomhedsbesøg og småjob i sportsklubberne samt i de virksomheder, som indgår i de professionelle klubbers erhvervsnetværk.

 

En række lokale idrætsprojekter har tidligere med succes hjulpet unge. DBU’s Fodbold for fremtiden har sammen med jobcentre skabt fællesskaber for unge langtidsledige for at rykke dem tættere på arbejdsmarkedet. Professionelle klubber som FC Midtjylland og Randers FC er gode til henholdsvis at aktivere deres erhvervsnetværk til at skabe jobmatches med ledige unge og til at styrke den unges personlige udvikling.


Og Sportucation, der er udviklet i et samarbejde mellem Bikubenfonden og DGI Sydøstjylland, har gode erfaringer med at bruge idrættens fællesskaber til at hjælpe unge, der er i risiko for ikke at få en uddannelse.

 

Med Startblokken har man samlet erfaringerne med tværgående samarbejder mellem idrætsklubber, kommuner og erhvervsliv, og ønsker at udvikle en mere systematiseret tilgang til ungegruppen, der kan rulles ud i hele landet ved at forankre initiativet i de professionelle idrætsklubber, som i forvejen har en høj profil og anerkendelse i lokalområdet. Viborg kommune er en af dem der er gået forrest og inden længe startes yderligere samarbejder op.

- Vi er godt på vej med Startblokken og vil de kommende måneder rulle initiativet ud i flere professionelle idrætsklubber. Vi håber også, at flere vil være med til at udvikle en solid model for aktiveringen af de unge fremover.

Frans Hammer, næstformand i DIF

Om Startblokken

Det overordnede formål med ”Startblokken: Idræt Skaber Livsbaner” er at få unge i alderen 18-29 år, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, ind på en livsbane, hvor de trives, får en uddannelse eller et job og bliver en integreret del af det danske samfund.

 

Dette formål indfries ved at skabe en ny civilsamfundsløsning, der anvender idrætten med dens nationale infrastruktur af lokale foreninger og professionelle idrætsklubber til at styrke de unges trivsel, livsmestring, motivation, kompetencer og muligheder.

 

Under styring af Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil idrætsforeningerne og idrætsklubberne i samarbejdet med deres erhvervsnetværk og landets kommuner med andre ord blive øvebaner for de unge, der skal finde en vej i livet.Seneste nyheder