KundeCo.Sparnordfonden.Core.Models.DocumentTypes.Image?.Name
Frivilligt fællesskab samler 500 tons affald fra havet: Nu kan du være med
Nyhed 21. september 2022
Organisationen Havmiljøvogterne, er et initiativ under Søværnskommandoen, som består af frivillige ildsjæle. Havmiljøvogternes tilslutning af frivillige vokser og vokser og snart samler 30.000 danskere affald på tværs af Danmark. Fællesskabet estimeres at fjerne omkring 500 tons affald fra de danske strande, kyster og have, og på søndag d. 25. september samles de på fire udvalgte lokationer langs de danske kyster, for at hylde deres fælles indsats for en ren natur og for hinanden – og alle er velkomne.

I Danmark er man aldrig meget mere end 50 kilometer væk fra den nærmeste kyst, og det kan måske forklare, hvorfor danskerne føler sig så tæt knyttet til stranden og havet. Siden 2006 har Havmiljøvogterne oplevet en stødt tilslutning til deres frivillige fællesskab, der handler om at holde Danmarks kyster og farvande fri for affald. Søværnskommandoen estimerer, at de frivillige samler omkring 500 tons affald om året, og indsatsen for i år, markeres nu med en stranddag fire steder i landet.

 

Da vi indledte kampagnen for 16 år siden, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os så stor en tilslutning til at samle affald på Danmarks strande. Eller havfald, som vi kalder det. Vi nærmer os 30.000 frivillige, der deler en stor omsorg og ansvarsfølelse overfor naturen og som bruger deres fritid på at gøre en forskel. Det vil vi gerne markere og sige tak for, og derfor holder vi en stranddag fire forskellige steder i landet, hvor alle er velkomne både Havmiljøvogtere og andre der måske kunne være interesserede i at blive det,” forklarer Birgitte Søby Vagnholm, ansvarshavende for Havmiljøvogterkampagnen.

 

Fællesskabets indsats kan også mærkes lokalt, hvor flere kommuner oplever store forbedringer. Et eksempel er i Thisted Kommune, hvor tallene viser, at 70 % af alt opsamlet affald langs kysterne er samlet af Havmiljøvogterne.

Fire ud af 10 danskere er frivillige

Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport 2019-2021 viser, at fire ud af 10 danskere deltager i frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde. Rapporten viser også, at vi særligt engagerer os som frivillige, når vi fx bliver berørte eller indigneret over klimakrisen, og at vi bliver motiveret af at gøre en forskel og det sociale fællesskab, der er en del af at indgå i frivilligt arbejde. Og det er også netop disse to aspekter af Havmiljøvogter-fællesskabet, som Lise Faurschou Hastrup fremhæver, der er leder af Tuskær Kunst- og Kulturcenter og står for at afvikle strandeventet i Lemvig søndag d. 25. september:

 

”Her på Tuskær Kunst- og Kulturcenter kan man altid høre havet, fordi det simpelthen ligger i vores baghave. Derfor gav det rigtig god mening for os at blive en del af Havmiljøvogterne. Under corona begyndte vi at arrangere opsamlingsdage den første søndag i hver måned, fordi det var en måde for folk at være sammen på udenfor. Jeg husker særligt tilbage på vores sidste opsamlingsdag i december sidste år, hvor sandet føg ind i folks øjne, og alle blev fuldstændig gennemblødte. Da vi vejede affaldet til sidst, kunne vi se, at vi i løbet af hele året havde rundet to tons affald alene her i Tuskær. Det er jo helt fantastisk og siger virkelig noget om den unikke fællesskabsfølelse, man får af at blive en del af Havmiljøvogterne.”

Kom og vær med på søndag

De fire strandevents faciliteres af lokale ildsjæle, som søndag den 25. september sørger for at skabe et samlingspunkt for hver lokation. Man kan møde Havmiljøvogterne ved Tuskær i Lemvig, ved Naturskolen i Grenå og ved Om-Hu i Hvide Sande i tidsrummet kl. 10:00 13:00. Derudover mødes de senere på dagen langs stranden ved Nørreskovvej i Tåsinge i tidsrummet kl. 13:00 16:00.

 

På alle lokationer vil der være kreative aktiviteter, som man kan deltage, fx kan man male på sten eller bygge en drage af genbrugsmaterialer. Alle er velkomne, og der vil være frisk kaffe på kanden.

 

Læs mere på eventet under Havmiljøvogternes Facebookside.

Deltagelse er gratis og åben for alle interesserede.

 

Find de fire events her:

LEMVIG: https://fb.me/e/1N9zQecDa

TÅSINGE: https://fb.me/e/23jVOpHsO

GRENAA: https://fb.me/e/1LKhLOnaK

HVIDE SANDE: https://fb.me/e/3OG5kwQsa

Et værdifuldt samarbejde

Havmiljøvogterne har siden 2017 haft et tæt samarbejde med Spar Nord Fonden, som igen i år har været med til at bidrage til Havmiljøvogternes tilstedeværelse. Spar Nord Fonden og Havmiljøvogterne går sammen om at skabe fællesskaber som kan mærkes, og det er derfor et værdifuldt arbejde, som skaber læring og sammenhold på tværs af landet, alder og interesser.

 

”I Spar Nord Fonden er vi optaget af at støtte de gode fællesskaber, så de mærkes blandt mennesker. Samtidig har vi et særligt fokus på FN’s verdensmål; herunder det 12. og 14., som koncentrerer sig om vores håndtering af affald samt beskyttelse og udnyttelse af havets ressourcer. Derfor er vi også glade for at kunne støtte Havmiljøvogterne igen i år og bakke op om indsatsen, som de mange lokale frivillige gør for at holde vores alle sammens kystområder rene”, siger fondsdirektør i Spar Nord Fonden Bo Uggerhøj.

 

Fokus i år har særligt været på to ting: Dels at anerkende den store indsats som Havmiljøvogterne yder, bl.a. ved at facilitere disse strandevents, og derudover udvikles der et nyt undervisningskoncept, som skal afvikles første gang til Ocean Race på Århus havn i 2023.

 

Begge parter er glade for at kunne stille op i sammen – og det er endda med et allerede fuldt booket program for de besøgende skoleklasser, som bl.a. kan se frem til en rundvisning på Søværnets miljøskib i Århus havn. Undervisningskonceptet vil efter Ocean Race i 2023 være frit tilgængeligt for alle interesserede.

Om Havmiljøvogterne

Havmiljøvogterkampagnen er et initiativ under Søværnskommandoen, som blev stiftet i 2006. Dengang hed det “Stop oliespilds-kampagnen”. Budskabet og navnet har ændret sig, som tiden har ændret bevidstheden i den danske befolkning, ligeledes har vi oplevet et skift i den udfordring som vi i Danmark står overfor. Vi oplever ikke længere at olieudslip er den største trussel mod de danske kyster og have, men vi kan se at indsamlingen af affald og alt det som ikke hører hjemme, det virkelig har en betydningsfuld effekt. Både for den enkelte borger, for dem som har kyster og have som arbejdsplads, for Danmark og i sidste instans for kloden.

 

Havmiljøvogterne er mennesker, der har sagt ja til at værne om vores fælles havmiljø – på stranden, ved havnen eller på havet. Er du sejler, dykker, surfer eller elsker du bare at gå tur på stranden, så har vi brug for din hjælp til at begrænse mængden af havfald eller melde om olieudslip. Din indsats tæller, uanset om den er lille eller stor.

 

I dag er der næsten 30.000 frivillige, der samler 500 tons affald om året på tværs af hele Danmark.


Seneste nyheder